Nadeapa Toposelfi Daripada Topotarawe ri Masigi

oleh -
Ilustrasi jamaah sholawat taraweh tengah berselfie. (FOTO : ISTIMEWA)

Sararaku pura-pura le, nggapuri hi rampuasa eva nadeapa ranga tona nosi foto selfie ri masigi dari pada topo tarawe ranga.

Dako ngana kodi, randa bo kabilasa sampe totua mpangi navaumo tana nariapa muni ranga, inggu anu ledo masipato rakavia hau nikavia.

Eranga, neumba puramo tanda-tandana natotua mpumo tano dunia hi, apa hituhi kajapa posambaya domo niparantaeka pakabelo, nemo raulipa bara pitara atau mo sadaka.

Sararaku sampe suvuku lee, kamai kita mositevaika asupaya mesua ri suruga mosinggani, apa naluo ngena suruga mbelaka malipo ngena komiu ane aga saitona kan, hehehe nongei le.

Tapi hi sana suvu kana mosinggani kita mosi tevaika lee, pakanoto singgani rara ranga, pekutana karo mboto nakuya, dopa nagana lingu, sunami bo liquifaksi nidekeika tupu ta’ala naliu. Dopa?

Boitumo hae ranga, tempona hi kita rampuasa mompakanoto rara, mompakabelo kainggua, ane ruru dopa nopuasa hituhi kana mopuasamo ranga, ratora lee suvu kita hi ngena hau pura le.

Jadi kana mopuasa lee suvu, rapakarosomo nia riarantai kana mabalimo kita ri mpae hi, domovai rakavia nuanu ledo nasitoto nte atura nu agama, apa rugina ngena kita mboto vai nanggavana.

Jadi vesiamo lee suvu, maria vai ngena tempona kita mosinggava. Tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)