Jokowi Prabowo, Puasa Mpae Naliu Nigantimo?

oleh
Puasa (IST)

Sararaku lee, eva aga deanapa ranga neiepata nggapuri hi toposibalika Prabowo atau Jokowi, atau ledo Caleg hamai atau Caleg risie, bara domo nitorara ranga puasa hi domo masae.

Ala rasani miu pura sararaku, ane kita hi nesuamo ngena ri eo ka papitu bula Sya’ban ranga, kira-kira ane rapekutana komiu niganti miumo ngena puasa mpae naliu tue? Atau dopa ranga.

Natalanjoro mpu ranga ane dopa raganti miu lee suvu, pade eo eona komiu narasa pura nganga miu nosibalika sema ratosu, padahal bara nakalara komiu atau ledo domo panggisani.

Suvu, nemo malera gaga lee, dako hiruhi raanu mami puramo ranga, ane maria kita tulau puasata dopa nateganti pura raganti mami, ledo raperapi ngena domo mekava umuru berimbamo.

Kakomiu muni utamana mombine lee, nigantimo ngena puasa itu lee, nemo aga mongare hamai mongare risie anu niulika ema-ema militan eranga, puasa tue nigantimo atau dopa?

Jadi haitumo ruru petevai kakomiu pura lee suvu eo hi, maria vai ngena tempona kita mosinggava. Tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)