Pulisi, Naroa Nju ri SPBU Tatura Tanga Bongi

oleh -

Sampe suvu sararaku le, suvu naria vai sakide hi tesa kukeniaka kakomiu pura ranga, apa nipeintaku eva naroa niuli-uli ntodea ri facebook vei.

Nuanu lee suvu, pertamina ri Tatura hamai yaa eva naroa nju tona ane tanga bongi, padahal namate puramo poindona tapi kana nariapa topo isi bensi hamai ranga.

Jadi, batuana hi kutevaika kakomiu pulisi ri ngata palu hi, koi peinta miu ranga hamai ri pertamina tatura vei. Asupaya domo majadi tesa ntodea vai ranga.

Apa nadeamo nggapuri hi topo tesa naroa nju hamai, apalagi nipatesimo ranga poindana pade nariapa topo antri mo isi bensi, ane memang da jana moisi nakuya muni nipatesi vesia poindo.

Pade ledo aga sangu nggo oto noisina, nadea ranga, naria muni nisili bensi ane naponumo ri jergen mbaso hae keni manjili ruru pade nakava vai moisi, sema muni ledo macuriga ane vesia ranga. pade singga mbaso mpu jerigen niisika bensi ranga singga ponu.

Jadi patuju ntodea hi, komiu pulisi peinta hamai vei tanga bongi ranga nemo aga monturo nggo ri kantoro tue. Vesiamo ruru le suvu maria vai ngena tempona kita mosinggava. Tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)