Gara-Gara Prabowo Nte Jokowi Domo Nosionteaka

oleh -

Sampe suvu sararaku le, nggapuri hi eva nadeamo ranga tona hi aga gara-gara prabowo ante jokowi domo pura nosionteaka.

Padahal ane rapeinta pakabelo nariapa ranga posampe suvura hae, tapi aga karna ledo nasimbayu sema ngena ratosu, eranga domo pura nadota nosionteaka.

Bara ledo nisanira hea, bara jokowi atau prabowo mompene ledo muniria ranga pangaruna ante komiu suvu.

Aga marugi nggo ranga posampe suvu miu tue bodomo komiu mosionteaka, eranga namadai mpu ranga, niapduli miupa geira randua hae anu sanguna ledoria nikanalana komiu.

Padahal nasusa mai komiu rumba rapalaisi miu? Hau ante Prabowo hae komiu? Atau malai hau ante Jokowi hae? Ledo kan, paling komiu mangova hau ante sarara miu.

Haemo hae ratora ranga, tempona komiu masusa tue suvu, apa ane komiu mamate ledo madota Jokowi atau Prabowo hae mokova komiu ranga.

Berimba, nambela atau ledo suvu? Jadi kamai kita pura ranga rapakrota posampesuvuta hi nemo mabotu aga gara-gara ledo nasimbayu sema ratosu ngena. Tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)