Ratora Ngena Mompataka Bandera Nalei Naputi

oleh
Gamabara Ntona Nompataka Bandera Nalei bo Naputi ri Ngayo Nu Banuara.(Gambara Ri Google)

Suvu sararaku pura-pura, nemo rakalingasi lee kana ratora mompataka bandera nalei bo naputi ri ngayo nu banua. Raalaka avo pade race muni sakide ala magaya pentakana.

Apa domo masae hi ranga kita makava ri acara nu kemerdekaan Indonesia ke 73, jadi kuperapi pura nte kita tulau kamai kita mosinggani maroa-roa nte damba lara mombasambut kemerdekaan indonesia.

Apa nggapuri hie ranga eva nadeamo tona nosielo gero, naria tona niulina iamo naindonesia ntoto naria muni nanguli geira nangaku naindonesia hae aga mangala rara ntodea nggo.

Eranga, ane yaku hi suvu rasani miu, naasi mpu rara lee nanggita aga kita kita mboto ranga nosi singgu-singgu. Padahal geira hamai nasimbayu bahasana nte kita tapi nakuya kate aga nositesaka mboto ranga.

Jadi kamai lee suvu, nemo aga gara-gara pompelisita ledo nasimbayu bo nositesaka ri bengomo ranga, nemo ntoto suvu, apa ledo kainggua belo ngena anu vesitu le.

Jadi ri acara nu 17 Agustus ngena hi kabasaka puramo duanurara nte tona anu ledo nasimbayu pompelisina nte kita. Sangu aga kita mosipeinta, ane kita hi tujuta asupaya ngatata nu Indonesia hi mamaju, apa ane ledo kita sema vai ranga.

Kana nemo rakalingasi lee suvu mompataka bandera tu, apa nompataka bandera hae tandana kita hi mombahargai nuapa-nuapa nikavia nu totua nggaulu ranga.

Sekaligus mompakitaka contoh nabelo ka anata pura asupaya anata pura hi majadi ngana mantora nuapa nuapa nikavia nu mangge manggera nggaulu nosangaka Pahlawan hae ranga.

Vesiamo ruru lee suvu maria vai ngena tempona kita mosinggava, tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)