Ka Komiu Guru, Ri Udu Nu Cambu Domo Bulava Tapi Panjara

oleh

Mba komiu sararaku guru ri SD ri SMP sampe ri SMA, guru dopa nasae hi naria vaimo ngana nabaru-baru nesua ri posikolata tulau lee. Ngana nesua ri posikola hi ngena guru naria nabelo naria muni ngena navatu sakide lee.

Jadi komiu kana mosabara sakide ranga, nemo rapabiasa gaga pale mecambu ri nggana bo ri njidi kada anantona, apa nggapuri hi ngena rasani miu domoria ranga anu eva niuli totua nggaulu ane ri udu nu cambu naria bulava tapi nggapuri hi ri udu nu cambu naria panjaramo ngena lee.

Tapi ane maria ngana ledo meepe raulika kaletimo sakide, tapi sakide kodi aga nemo mekaleti muni ngena ante bilisi ranga, apa ane ante bilisi komiu ngena kaupuna aga ri pulisi vai ngena panggaupuna.

Kakomiu muni totua nu ngana lee kutevaika kakomiu, komiu nompoposikola ngana miu tue ngena asupaya ala matau ala majadi tona ngena mambaso kan, jadi nemo mamango gaga lee dako nikaleti sakide ana miu haumo komiu ri kantoro pulisi movoia laporan nasodo mpu ranga.

Ane vesitu kainggua miu lee majadi totua nu ngana povia mbotomo tano posikola pade paguru mboto ana miu pade dekeika nilai mbotomo, nagampa kan.

Apa nggapuri hi nipeointaku uuu singga mango mpu ranga totua nu ngana, nariapa sarasangganira najadi pajaba begitu anara nikaleti nu guru sakide ri posikola langsung haumo ri kantoro pulisi movia laporan eranga namadai mpu komiu lee.

Jadi suvu yaku hi ngena ledo nesinggu komiu guru atau totua nu ngana aga netevaika nggo ranga, mosi parcayamo kita hie lee, totua harus raparcaya guru nu anana vesia muni guruna harus raparcaya miu ane ngana hae mau mavatu berimba kana maria ngena dalana ka ana hae mabelo ranga.

Jadi vesiamo ruru le, damo maria vai ngena tempona kita mosinggava. Tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)