Oleh : Muhammad Khairil Malin Kundang menjadi legenda cerita turun temurun yang diwariskan antar generasi tentang kisah dibalik anak yang durhaka pada