Nadea Masigi, Nakura Poima

oleh -
Ilustrasi

Erangasuvu, mba komiu lee naria vai nuanu kuulika kakomiu hi suvu ane nggapuri hi nadea mpu topombangu masigi ranga.

Tapi suvu ledo pombanguna hae ku tesaka komiu, poimana ranga, apa nadea topo mbangu masigi tapi dea nu poima mamalamo rareke ranga.

Nakura ntotomo poima suvu ane rasani miu, peinta miumo sakide – sakide naria vai pombangu nu masigi tapi begitu najadi masigi daraelo vairuru poima ranga.

Eranga, himohi ranga sangaya persoalan nte kita suvu, apa nakuya nakuramo poima masigi, apa totua nungana domo ria nidekeina ranga anara neguru ridala nu agama.

Apa panguli ntotua nggapuri hi vei aginapa anara hae majadi pegawai dari pada majadi poima rimasigi. Jadi damo aga majadi pegawai pura ngana nombaturusi dota ntotuana ranga.

E mba komiu lee totua nungana, kuulika kakomiu ranga ane dala nurajaki hae ngena ledo damo aga anata majadi pegawai pade maria dala nurajakina ranga.

Tapi nadea dala nurajaki nidekei katupu kakita manusia ranga suvu. Jadi komiu nemo mapusi gaga ranga.

Jadi vesiamo ruru lee suvu, damo maria vai ngena tempona kita mosinggava. (Topanjayo-njayo)