Momave Manusia Nakava ri Carama UAS

oleh

Sampe suvu sararaku lee, rasani miu suvu hama momave manusia nakava ri carama Ustad Abdul Somad ri masigi Agung Darussalam Palu lee.

Nadea ntoto ranga tona suvu, pade ledo aga hae suvu, pokoknya nuanu nicaramakana hae ranga naisi ntoto nesua nompaka sana rara.

Tapi eva nahera yaku suvu, coba vei tora-tora pakabelo dopa nasae hi naria tona dotana domo UAS makava ri palu, tona tabua-buana hae. Peintamo ranga tona damo momave nakava aga manggita bo mangepe carama I ustad abdul somad.

Eranga suvu, bara vesiamo bara nggapurina hi lee, ane anu kabelona makava eva nasesa mpu rarara hae mangeloka cara asupaya anu belona hae ledo majadi risie.

Tapi coba vei ane anu ledo kabelona, kandati geira malipo agamara aga ka nuanu ledo nabelo hae majadi makava risie, eranga namadai mpu ranga tona.

Namalamo nireke nte doi agamara lee suvu huu, natantu kakurangajana.

Yaku hi suvu naguli vesihi asupaya rasani miu pura ranga berimba karebana suvu, jadi kutevaika kakomiu nemo ratuntuni miu anu vesia hae.

Apa ledo ntotoria belona hae suvu, aga karugia samata-mata rakavata ane motuntuni anu vehae ranga.

Jadi suvu vesia haemo ruru lee, damo maria vai ngena kareba ntanina momposintomuka kita pura, kana perapi doa masalama pura kita hi ri dunia ri ahera.

Vesiamo lee suvu. Tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)