Kabelo Naria Tetu Navai

oleh

Eva nahera muni yaku nte topobalu-balu roti anu rapake mabuka puasa hae yaa, nosangaka topo balu takjil kate naria tetu navai nipobalu ranga.

Domo muni kusani suvu, roti navai vesia hae nitunggai nipobalu atau berimbana ranga apa nadea munimo ranga tona nanggava vesia hae. Ledo kaupuna nifoto ntona pade nisuaraka ri facebook.

Sampe suvuku sararaku pura-pura lee, mba komiu topo daga topo balu-balu takjil kutevaika ka komiu ranga nemo aga eka miu muni ngena marugi kate anu navaimo rapobalu miu, ai rapakaria sakide unto tue.

Apa anu vesia hae nikande ledo ngena tona nanggava bosutai ranga, tapa aga nanggava duantai tona, mpu-mpu komiu tabua-buana ranga. Padahal ane rareke pakabelo komiu topo balu roti ka tona mabuka puasa ledo ngena aga nanggava doi nggoa ranga tapi komiu nanggava kabelona ri mata tupu ta’ala.

Tapi nakuya kainggua miu kate aga nabulelumo ranga, apa ane rakava miu ngena tona ledo masana rarana pakajaga lee rapaka ea rimata ntodea ngena komiu suvu.

Nemopa tona ranga, yakupa hi mangge topanjayo-njayo nambela muni iriavi suvu, nangali anu rapake mabuka puasa roti niuli pisang ijo hae yaa tano mai navaimo.

Nikande mai damo napoi ntotomo ranga lokana, anu kita morancana mangande rasa tapi aga nangande anu navai kaupuna. Nasodo mpu komiu ranga naeka marugi kate tona ntanina nipaka rugi miu.

Aga domo kuuli rumba tampana suvu. Jadi mbamo komiu topo daga roti, rapakabelo-belo modaga ranga, kana kuperapika do’a pura komiu ante kita tulau sararaku asupaya kita hi kana maseha-seha lee suvu.

Damo maria vai ngena tempona kita mosinggava tabe. (TOPANJAYO-NJAYO)